Ga naar content
Baanzekerheid
Fulltime & parttime
Volop opleidingsmogelijkheden
St vd Brink
CO2
19.02.2024

CO2 prestatieladder niveau 3 ontvangen

St vd Brink is een traject ingegaan om CO2 bewuster te worden. We willen graag meer inzicht in onze CO2 reductie als onderdeel van de doelstelling om de uitstoot van CO2 in 2025 met 50% te reduceren ten opzichte van 2020. Hiervoor maken we gebruik van de CO2 Prestatieladder. Dit is een CO2-managementsysteem met als doel op basis van inzicht, de CO2 uitstoot te verminderen.

Invalshoeken CO2 Prestatieladder

De eisen voor de CO2 Prestatieladder bestaan uit vier invalshoeken. Wanneer hier voldoende invulling aan gegeven is, kun je een CO2-bewust-certificaat toegekend krijgen. De invalshoeken zijn als volgt:

 • Inzicht: Je hebt de energiestromen duidelijk in beeld en kunt een CO2 footprint voor de organisatie opstellen.
 • Reductie: Je hebt ambitieuze CO₂-reductie doelstellingen.
 • Transparantie: Er wordt structureel over het CO₂-beleid gecommuniceerd.
 • Participatie: Er wordt actief deelgenomen aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Uitstoot 2023

In 2023 was onze uitstoot voor ruim 98% brandstof gerelateerd. Om de uitstoot te beperken ligt daarom de focus op het besparen van brandstoffen. Dat doen we onder andere door:

 1. De inzet van elektrische en LNG-voertuigen
 2. HVO diesel tanken op de thuisbasis in Ermelo
 3. Chauffeurs wekelijks over hun rijstijl te informeren via het rijstijlrapport

CO2-audit

Door middel van een tweedaagse audit worden alle eisen op de checklist voor de CO2 Prestatieladder doorlopen. Op basis van de audit wordt het CO₂-bewust certificaat uitgegeven in 5 niveaus. Ons doel was om het certificaat op niveau 3 te behalen en dat is ons nu gelukt. Niveau 3 geeft aan in hoeverre een organisatie aan de slag is gegaan met het verminderen van de uitstoot van haar eigen organisatie (en alle projecten). Het behalen van niveau 3 heeft een aantal voordelen:

 • We voldoen gelijk aan de eisen van de EED-energieaudit.
 • We creëren toegevoegde waarde voor bouw gerelateerde klanten.

Vanuit de auditors hebben we complimenten gehad over de betrokkenheid van al onze mensen. Daar zijn wij ook erg trots op. 

Vooruitblik 2024

Om ook in 2024 de CO₂-uitstoot te reduceren blijven wij volop investeren. Vooral in ons wagenpark om steeds zuiniger te rijden. De focus ligt op het besparen van brandstoffen. Dat doen we onder andere door:

 • 14 Bio LNG-voertuigen aan te schaffen
 • 8 extra elektrische voertuigen aan te schaffen
 • de ingebruikname van krachtige elektrische snelladers 

Met de investeringen in het vooruitzicht en het certificaat van niveau 3 hebben we weer een mijlpaal op onze route naar een kleinere CO2 footprint bereikt!

Barend Livestroo
Barend Livestroo
Kwaliteitscoördinator

Misschien is dit ook interessant voor u

0%
Samen op weg...